Antigua & Barbuda


Antigua en Barbuda zijn twee kleine eilanden in de Caribische zee die samen één land vormen. Het land geeft al vergunning voor online gokken sinds 1994, maar is de laatste jaren pas serieus genomen. Door strengere eisen te stellen, hoopt Antigua en Barbuda orde op zaken te stellen. Dit heeft inmiddels al geleid tot een groen licht van het Verenigd Koninkrijk, zodat casino’s op Antigua en Barbuda zich ook op de Britse markt kunnen richten.

Hieronder zullen we de vergunning van Antigua en Barbuda in detail doorlichten en zien hoe het nu gesteld is met de regels en wat een vergunning van Antigua en Barbuda zegt over de betrouwbaarheid van casino’s.

Aanvragen van een vergunning

De aanvraag van een casino staat tot in detail beschreven in de wetgeving die de vergunning heeft opgezet. De complete wetgeving is ook te vinden, wat al een goed teken is. In een dik pakket van maatregelen en voorwaarden staat ook beschreven wat de eisen zijn om een vergunning te krijgen. Die transparantie is in het voordeel van Antigua en Barbuda.

Om een aanvraag te doen, moet een online casino het gebruikelijke pakket aan formulieren invullen en $15.000 betalen voor de administratieve verwerking. Dat bedrag wordt niet teruggestort als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, wat een eerste drempel is voor casino’s die een vergunning op Antigua en Barbuda overwegen. De vergunning zelf kost tussen de $75.000 en $100.000 per jaar. Hoewel dit vrij duur is voor het hebben van een vergunning, wordt er geen belasting geheven over de winsten van het casino. Hiermee zijn de casino’s over het algemeen goedkoper uit dan op andere plekken.

De aanvraag zelf is niet heel ingewikkeld en wijkt weinig af van andere vergunningen die we online tegenkomen. Er wordt vooral gekeken naar het startkapitaal, de eigenaren van het casino en de algemene betrouwbaarheid van het casino als er een geschiedenis is.

Bescherming van spelers

In de reglementen zijn een aantal bepalingen opgenomen om spelers tegen zichzelf te beschermen. Allereerst moet de website duidelijk aangeven wat de risico’s van gokken zijn en waar spelers terecht kunnen als ze problemen voorzien. Daarnaast moet een speler zichzelf voor een bepaalde tijd kunnen uitschrijven. De minimale tijd voor zo’n ‘afkoelperiode’ is zes maanden. Ten slotte kunnen spelers zichzelf ook limieten stellen, zodat ze niet méér kunnen storten, gokken of verliezen in een bepaalde periode dan is ingesteld.

Hoewel deze voorwaarden vrij algemeen zijn, is vooral de afkoelperiode van zes maanden een strenge maatregel die we vooral kennen uit het strenge Verenigd Koninkrijk. De banden die Antigua en Barbuda met het Verenigd Koninkrijk hebben (de eilanden werden pas onafhankelijk in 1982) zouden hiermee te maken kunnen hebben. Die strenge regels hebben ervoor gezorgd dat Antigua en Barbuda de goedkeuring hebben van de Britse gokcommissie.

Antigua en Barbuda houden zich ook zelf bezig met het behandelen van klachten over casino’s. Dit betekent dat je bij de gokcommissie terecht kunt op het moment dat je een probleem niet met het casino kunt oplossen. Vaak zijn dit klachten over het uitbetalen van prijzen of vermoedens van oneerlijke games. Hoewel de procedures voor die klachten uitgebreid staan beschreven in de reglementen, is een officieel klachtenpunt niet actief op de website. In plaats daarvan moet je een e-mail sturen aan het klachtenpunt van de commissie.

Financiële reglementen

Casino’s die een vergunning hebben en klaar zijn om spelers te registreren, moeten aan een aantal extra financiële voorwaarden voldoen. Allereerst moet het casino altijd ten minste $100.000 in reserve hebben (bovenop de $100.000 die het jaarlijks betaald voor de vergunning). Uit dit potje worden bijvoorbeeld eventuele prijzen betaald voor spelers die een geschil hebben met het casino.

Ook zien we de bekende voorwaarde dat het geld van spelers gescheiden moet blijven van het geld van het casino. Daarbij komen nog regels die bepalen dat het casino extra maatregelen nemen bij elk bedrag dat wordt uitgekeerd boven de $5.000 om te zorgen dat het geld echt naar de geregistreerde speler gaat. Boven de $25.000 moeten alle bedragen bovendien worden gemeld in een centraal systeem dat witwassen tegengaat.

Technische voorwaarden

Er zijn geen bijzondere technische voorwaarden die we soms tegenkomen bij andere vergunningen, maar de standaardvoorwaarden die voor jou als speler belangrijk zijn, staan allemaal vastgelegd in de wetgeving. Zo moet ieder spel door een vooraf gekeurde partij worden getest op zuiverheid en betrouwbaarheid. Dat houdt in dat ieder spel een vooraf vastgelegde kans op winst heeft en die kans ook niet verandert. Er zijn maar twee goedgekeurde partijen die de tests kunnen uitvoeren, maar de reputatie van die partijen is prima in orde.

Hoe betrouwbaar is een online casino op Antigua en Barbuda voor jou als speler?

Al met al is een casino met een vergunning van Antigua en Barbuda goed te vertrouwen. De reglementen voor het verkrijgen van een vergunning zijn streng genoeg om veel casino’s af te schrikken en er zijn duidelijke processen om de kwaliteit voortdurend te controleren. De regels die spelers (tegen zichzelf) moeten beschermen kunnen tot de strengste ter wereld worden gerekend. Het klachtenpunt van de gokcommissie is wel aanwezig, maar het is niet heel duidelijk hoeveel klachten er daadwerkelijk worden behandeld. Ook de financiële reglementen zijn goed in orde. Antigua en Barbuda lijden nog onder een oude reputatie waarin casino’s teveel vrijheid hadden. Hoewel alles op z’n plek lijkt om dat probleem te ondervangen, is het te vroeg om de vergunning van Antigua en Barbuda tot de zeer betrouwbare vergunningen te rekenen.